A.F.A

logo AFA El Rodó Molins de Rei

Qui som? L’AFA és l’associació de famílies de la llar d’infants municipal El Rodó. L’AFA és el desig articulat de les famílies amb infants al centre de voler participar més activament en la educació de les nostres criatures. A través de l’esforç i el voluntariat col·lectiu aconseguim aportar al centre un valor afegit en la educació […]

Qui som?

L’AFA és l’associació de famílies de la llar d’infants municipal El Rodó. L’AFA és el desig articulat de les famílies amb infants al centre de voler participar més activament en la educació de les nostres criatures. A través de l’esforç i el voluntariat col·lectiu aconseguim aportar al centre un valor afegit en la educació i activitats que poden desenvolupar els nostres fills. L’AFA representa totes les famílies de l’escola, no només les que hi participen activament. És per això que també som la veu de tots vosaltres i una forma eficient de fer arribar noves propostes al Rodó. El màxim òrgan que dirigeix l’AFA és l’ASSEMBLEA DE FAMÍLIES, que es celebra un cop l’any. En el període entre assemblees, l’associació s’organitza i treballa a través de ‘LA JUNTA DE L’AFA’, òrgan representatiu de la totalitat de les famílies. Les famílies de la junta s’ofereixen voluntàriament per treballar en aquesta tasca i d’entre els que s’ofereixen s’escullen per votació els càrrecs de la junta. La Junta esta formada per: President/a, Sots-president/a, Secretari/a, Tresorer/a, Responsable de menjador i Vocals. La Junta es reuneix un cop cada mes aproximadament i amb major freqüència si hi ha algun acte o activitat que ho requereix. L’AFA realitza diverses tasques amb l’objectiu de millorar l’estada dels nostres infants al Rodó. Actuem en diferents àmbits.

Què fem?

Col·laboració amb la llar d’infants El Rodó

No treballem sempre independentment del Rodó sinó que tenim una estreta col·laboració amb la llar d’infants per tal de dur a terme accions, activitats que d’una altra manera no serien possibles:

 • Una part del pressupost del L’AFA (diners provinents de les quotes de l’AFA i de subvencions que rebem de l’Ajuntament) es destina a l’adquisició de material per part del centre com ara joguines, material didàctic, instruments, cartolina, papers, pega…
 • Ens fem càrrec de les despeses del regal del Tió i de la compra de la base de la Mona de Pasqua, amb l’esperit no tan sols que els nens tinguin un present, sinó que col·laborem amb el centre en el manteniment de les tradicions de la nostra terra.
 • L’AFA col·labora en la preparació de les festes tradicionals, com Nadal i el Carnestoltes.

Escola de pares

Consisteix bàsicament en organitzar conferències sobre temes relacionats amb els infants i les seves famílies. De vegades s’ha substituït la xerrada per la projecció d’alguna pel·lícula amb debat al final.

Jornades de bricolatge: millorem la nostra escola

Col·laborem en el manteniment de les joguines (del pati i de les aules) i també fent les petites feines de reparació o instal·lació per la millora de les instal·lacions. És per això que un cop l’any organitzem una jornada de bricolatge oberta a totes les famílies de l’escola, en la qual es fan diferents feines d’aquest caire. Per exemple, els últims anys s’han fet les següents activitats:

 • Arranjament dels nivells del pati amb travesses de fusta i sauló.
 • Col·locació de tanques per separar els patis.
 • Aplacat de les parets de les aules i el menjador amb suro.
 • Col·locació de baldes per mantenir obertes les finestres.
 • Arranjament de casetes de fusta de les classes.
 • Instal·lació d’uns prestatges en els dormitoris dels menuts.
 • Arranjaments d’algunes joguines que no funcionaven.
 • Pintat de parets i portes, tapat de forats.

El dia en què es fa aquesta activitat s’organitza un esmorzar per a totes les famílies que hi participin.

Aspectes de relació institucional

Mantenir contacte amb l’Ajuntament de Molins de Rei de forma periòdica, per tal de resoldre els problemes o necessitats que afectin al centre o als infants.

Organitzar els cursets de natació

Cada any en col·laboració amb el Club Natació Molins de Rei, l’AFA organitza els cursets de natació pels infants de P2 del Rodó. Les feines que comporta aquesta organització són les següents:

 • Establir una normativa d’ús dels cursets i de la piscina.
 • Fer-ne difusió als pares a través de tríptics informatius.

Gestionar el servei de menjador

L’AFA té, com a titular del servei de menjador, l’obligació i la responsabilitat davant de les famílies de prestar el servei de menjador. Aquest servei està contractat a una empresa que fa el dinar i contracta el personal que, en col·laboració amb les educadores del centre i sota la seva supervisió, fan el servei en la franja horària de 12 a 3 del migdia per alimentar i tenir cura dels infants. Entre d’altres, les feines que corresponen a l’AFA per portar a terme aquest servei són les següents:

 • Redactar i subscriure el contracte de prestació de serveis amb l’empresa ZIGA ZAGA, que és l’encarregada de gestionar el servei, durant el període horari de les 12:00 fins les 15:00 hores.
 • Fer un seguiment de prop del servei de menjador i de les possibles incidències dia a dia.
 • Revisar de forma mensual els menús i fer-ne les adaptacions que es consideren adients en col·laboració amb les educadores.
 • Redactar i difondre entre les famílies i monitors el funcionament del menjador.
 • Gestionar el cobrament de la subvenció municipal del alumnes becats, així com fer-ne el pagament a l’empresa contractada pel menjador.
 • Gestionar la subvenció municipal amb la compra de material necessari per l’hora del menjador.

Altres activitats de l’AFA

 • Projecte d’obres de millora de cuina, per la seva adequació a la normativa vigent en matèria d’higiene i condicions sanitàries.
 • Reposició de les joguines del Pati.
 • Seguiment del projecte de l’Ajuntament d’actualització de l’edifici i recinte de EL RODÓ.
 • Atendre les demandes d’informació dels pares.
 • Gestions extraordinàries amb l’Àrea de Serveis Personals i/o Medi Ambient i Territori de l’Ajuntament, per aconseguir fons o partides per a la llar d’infants.
 • Participar en campanyes d’empreses per aconseguir materials per l’escola.
 • Crear i fer el manteniment de la nova pàgina web de EL RODÓ.

Què puc fer jo, AFAnya’t!

Hi ha diverses formes de participar activament en les nostres tasques. Totes elles són benvingudes i apreciades:

 • Pagament de les quotes de l’AFA: Els recursos econòmics que obtenim són molt valuosos i són els que ens permeten participar en l’adquisició de material i en algunes activitats com els regals del Tió, la Mona de Pasqua… El teu esforç és molt important per als nostres infants.
 • Participació en la preparació de festivitats: Cada festivitat precisa d’uns preparatius importantíssims perquè sigui un èxit. La participació voluntària de les famílies és essencial. Embolicar els regals del Tió, ajudar en els preparatius de la Mona de Pasqua, en el Carnestoltes, etc. Amb la teva ajuda fabriquem il·lusió per als nostres fills. Ajuda’ns!
 • El centre necessita periòdicament de millores i manteniments. Tradicionalment al Rodó, els pares hem participat activament en aquestes millores per tal de que el centre sigui sempre el lloc confortable i seguir que esperem pels nostres fills. La col·laboració i voluntariat col·lectiu de tots nosaltres ho fan possible.
 • Proposar és una forma de participar amb nosaltres i el Rodó. No et tallis!