Model de Gestió

COMUNITAT D’APRENENTATGE

L’empremta, el senyal (ensenyar) que volem deixar als infants és que aprenguin a viure junts, a conviure, a ajudar-se, a cooperar entre ells, a sumar coneixement i no pas a competir. I aquesta idea la fem extensiva a tot l’equip educatiu i a les famílies. Treballant junts TOTS APRENEM. Treballar inclou també decidir. DECIDIR CONJUNTAMENT. En aquest sentit el RODÖ és el que entre tots volem que sigui.

UNA GESTIÓ DEMOCRÀTICA

Des de els seus inicis funcionem amb  autonomia interna. No podem preparar persones responsables i per tant lliures si no disposem de llibertat, condicionant de la responsabilitat. Això es  tradueix en que les decisions es prenen en un pla d’ igualtat (famílies, equip educatiu i direcció).

Funcionament de l’equip educatiu

La vida laboral dels educadors sempre transcorre en companyia i acompanyats, sigui la companyia dels infants, la de les famílies o la de l’equip docent. Així doncs qualsevol anàlisi, proposta… l’afrontem des de la reflexió individual i col·lectiva alhora.  En aquest context, l’equip educatiu compartim els errors i els encerts, aprenen d’uns i altres : analitzem , decidim  i creixem conjuntament: en equip!!.

Les famílies

La tutora estableix comunicació diària amb les famílies mitjançant una agenda i comunicacions personals diàries quan entren a l’aula. A més a més, conjuntament amb les famílies, elabora una llibreta en la qual es documenta el procés de cada infant i les activitats que va fent. Les entrevistes individuals i reunions de grup complementen el seguiment de cada infant.

Ampa

Això es tradueix en que els pares, directament o per mitjà dels seus representants elegits lliurement entre ells estan associats a través de l’AMPA participant continuadament de les decisions , i aportant propostes .

La Junta de l’AMPA fa una convocatòria mensual, oberta  a l’equip educatiu i a totes les famílies. Aquesta dinàmica permet  treballar de bracet, créixer conjuntament.

Un altre canal de participació és a través del CONSELL ESCOLAR que convoca la Direcció del Centre en el qual hi participen representants dels 3 sectors de la comunitat (equip educatiu, famílies i Ajuntament); entre altres decisions, al Consell s’aprova el PLA ANUAL de cada Curs i es dona compte de la memòria de gestió del Curs anterior. La memòria inclou la valoració del servei que les famílies fan cada Curs a través d’una enquesta de satisfacció del Servei.

La participació de les famílies en la dinàmica de la llar és constant i àmplia i es fa també a través de diferents PROJECTES.

PROJECTES

CREIXEM AMB LA NATURA

Parteix de donar valor a l’entorn natural i l’activitat espontània dels infants a l’aire lliure

Per dur a terme el projecte, partim d’un edifici integrat al jardí on l’activitat espontània dels infants a l’aire lliure i la utilització dels elements naturals com a material de joc són bàsics en l’acció educativa; els utilitzem com a recurs i com a context fonamental per al desenvolupament motor, sensorial, emocional, social, estètic… dels infants.
Valorem especialment la riquesa dels materials naturals ‘pobres’ (cost zero) i que els infants redescobreixen contínuament: floretes, fulles seques, pedretes, sorra, bestioles, fang, aigua… En aquest sentit fomentem que es sentin satisfets per com juguen més que per allò que posseeixen. Entenem que aquest principi enriqueix el veritable benestar. El reconeixement de sensacions i les emocions així com les actituds positives fonamentals en les relacions humanes (curiositat, respecte, llibertat, solidaritat, esforç, companyonia’)són un objecte apreciat. Fomentem que tots els aprenentatges vagin encaminats en funció d’aquestes actituds.
En definitiva, entenem que el joc espontani a l’aire lliure els infants no només es diverteixen sinó que a més a més incorporen, sense adonar-se’n, olors, textures, colors, infinitat de sensacions que van integrant com a vivències molt agradables i enriquidores.

PASSETS PER UNA LLAR SOSTENIBLE

Treballem de manera sistemàtica valors i hàbits encaminats a conèixer, cuidar i respectar el medi i ho concretem en l’acció de SEPARAR, REDUIR, RECICLAR I REUTILITZAR MATERIALS.

CONECTATS A LA CULTURA 

Aquest projecte  inclou :

  • Racó dels contes

Es va crear perquè els infants s’apropin al món dels llibres com a font de plaer i vehicles d’accés a la cultura. Inclou servei de préstec de contes i d’articles i  llibres a les famílies.

  • Celebració de festes populars

Amb el suport de les famílies, potenciem la cultura  com a eix transversal, celebrant algunes festes populars.

LA MÚSICA, sempre de bracet amb la paraula, amb el gest, amb l’arribada o el comiat de cada dia, amb la tasca que en un moment donat estiguem realitzant, amb el joc….

  • El banc del temps

A través d’aquest projecte es reparen, reciclen i creen materials de joc i nous ambients.